Về GLUMIC

Glumic là một website cung ứng thông tin ngành xây dựng, với mục đích mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho những ai quan tâm và có nhu cầu sản phẩm dịch vụ nói riêng và tìm hiểu kiến thức trong ngành nói chung.

Với mục tiêu kết nối và đồng hành giữa chủ đầu tư và nhà thầu một cách gần gũi, uy tín tạo sự tin tưởng thoải mái một cách trọn vẹn nhất.

Tôi thay mặt ban quản trị website Glumic trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý các bạn đã trải nghiệm thông tin và tin tưởng kết nối để đồng hành mang lại những giá trị tốt hơn.